Úřední překlad Praha

Zanechte žádost a my se s vámi spojíme co nejdříve.

Jaké služby poskytujeme?

Zabezpečený překlad dokumentů je nedílnou součástí mezinárodních obchodních a právních procesů. Když jde o důležité dokumenty, které potřebují uznání v jiné zemi, zabezpečený překlad zajišťuje právní platnost a věrohodnost překladu.

Co je zabezpečený překlad?

Zabezpečený překlad je překlad dokumentu provedený kvalifikovaným překladatelem, který je následně ověřen razítkem a podpisem notáře. To potvrzuje, že překlad byl proveden přesně a odpovídá originálnímu dokumentu.

Důležitost zabezpečeného překladu

Zabezpečený překlad je zvláště důležitý při poskytování dokumentů v oficiálních institucích a soudních orgánech jiné země. Zajišťuje právní sílu překladu a poskytuje jistotu, že dokumenty budou uznány v souladu s místními zákony.

Proces zabezpečeného překladu

Proces zabezpečeného překladu se skládá z několika kroků:

 1. Překlad: Specializovaný překladatel překládá dokument a dbá na přesnost a právní význam každého slova.
 2. Ověření: Po dokončení překladu překladatel podepisuje a razí dokument.
 3. Notářské ověření: Dokument s ověřeným překladem je předán kvalifikovanému notáři, který ověřuje autentičnost podpisu překladatele a potvrzuje, že překlad odpovídá originálnímu dokumentu.

Dokumenty vyžadující zabezpečený překlad

Mnoho dokumentů může vyžadovat zabezpečený překlad, včetně:

 • Právní smlouvy a dohody.
 • Rodičovské listy, oddací listy, rozvodové listy a úmrtní listy.
 • Diplomy, osvědčení a učební plány.
 • Soudní rozhodnutí a dokumenty.
 • Lékařská vyjádření a recepty.
 • Občanské průkazy a vízové dokumenty.

Výhody obrácení se na kancelář zabezpečených překladů

Obrácení se na profesionální kancelář zabezpečených překladů vám přináší řadu výhod:

 1. Kvalifikovaní překladatelé: Kancelář spolupracuje s zkušenými a kvalifikovanými překladateli, kteří mají odbornost v různých oblastech.
 2. Dodržování termínů: Zabezpečené překlady jsou prováděny v dohodnutých lhůtách, což je zvláště důležité v naléhavých situacích.
 3. Důvěrnost: Kancelář zajišťuje úplnou důvěrnost vašich dokumentů a informací.
 4. Právní platnost: Zabezpečené překlady zajišťují právní sílu nezbytnou pro uznání dokumentů v jiné zemi.

Závěr

Zabezpečený překlad dokumentů je nedílnou součástí mezinárodních vztahů a právních procesů. Obrátě se na kancelář zabezpečených překladů, aby byla zajištěna přesnost, věrohodnost a právní platnost vašich překladů dokumentů.

Potřebujete konzultaci?
Zavolejte nám, rádi vám pomůžeme!